Kullanım Koşulları

Son güncelleme: Kasım 2021

Öncelikle; tawaf7.com sizi web sitesinde görmekten mutluluk duyar. 

Kullanım Koşulları;  tawaf7.com (“biz”) web ve mobil sitesinin (“site”)  kullanımı, site üzerinde veya devamındaki uçtan uca bireysel müşteri (“müşteri”) ve seyahat acentesinin (“acente”) hizmet talepleri veya bunun dışında size (“kullanıcı”) herhangi bir yolla doğrudan veya dolaylı olarak sunulan hizmetlerimiz için geçerlidir.

Siteye erişim sağlayarak, siteyi tarayarak ve kullanarak ve/veya tawaf7.com üzerinden veya müşteri danışma kanallarından bir kayıt, rezervasyon ya da talep gerçekleştirerek Kullanım Koşulları'nı okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi tasdik etmiş bulunmaktasınız.  

Aşağıda belirtilen şartlar, koşullar ve politikalar topluca “Kullanım Koşulları” olarak adlandırılmaktadır. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen siteyi kullanmayınız. 

1. Tanımlar

tawaf7.com, bilişim hizmetleri konusunda uzman olan Bilgegüç Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi'nin bir markası ve girişimi olarak faaliyet göstermektedir.

“Kullanıcı” ifadesi; şahsen veya kurumu adına tawaf7.com sitesini ve devamındaki uçtan uca müşteri hizmetlerini kullanan bireysel ya da kurumsal müşterilerin tamamı için geçerlidir. 

2. Hizmet Kapsamı

tawaf7.com; tüm ziyaretçilerin farklı tur paketlerini kolayca karşılaştırarak kendine en uygun paketi seçmelerine yardımcı olan bir platformdur.  tawaf7.com söz konusu turları organize eden, sağlayan veya satan bir acente değildir. Faaliyet alanı diğer inanç turizmi ve kültür turlarını da kapsamaktadır. 

Site üzerindeki bilgilendirme ve karşılaştırma hizmetlerinin dışında;

 • Müşteri danışma kanallarından bize ulaşan müşterilerimizin ön kayıt ya da özel bilgilendirilme taleplerini ilgili acentelere iletiyoruz.  
 • Direkt olarak bir tur programı ile ilgili bilgi talep etmeyip, sadece fırsatlardan haberdar olmak isteyen müşterilerimiz için e-posta halinde hazırladığımız bültenleri iletiyoruz. 
 • Acentelere kendilerine ait turların girişi, güncellemesi için sitede bir altyapı sunuyoruz. 
 • Acentelerin tawaf7.com müşterileri ile ilgili hizmet süreçlerinde ihtiyaç duyabileceği iletişim veya süreç desteğini kendilerine sağlıyoruz.  
 • Süreç boyunca müşterimize iletişim desteği ve ölçme ve değerlendirme hizmeti sunuyoruz. 

tawaf7.com olarak sitemiz üzerinden tur seçimini ve taleplerini gerçekleştiren ve müşteri danışma kanallarımızı kullanan müşterilerimizden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. 

3. Sorumluluklar

tawaf7.com’un sunduğu hizmetlere ilişkin taahhütlerini yerine getirebilmesi hususunda birincil sorumluluk tawaf7.com’a ait olmakla birlikte tüm paydaşların bazı sorumlulukları bulunmaktadır.

A. tawaf7.com uhdesinde olan sorumluluklar:

 • Tur paketlerinin hızlı ve kolay bir şekilde taranabilmesi, incelenebilmesi için gereken web ve mobil site kullanıcı ara yüzünü ve altyapısını işler bir şekilde tutmak,
 • Müşterimizin bıraktığı ön kayıt veya bilgilendirilme talebini belirlenen hizmet süreleri içerisinde ilgili acenteye ileterek müşteriye dönüş yapılmasını, tatmin edici bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, müşteri ile acente arasındaki iletişim kopukluklarını bertaraf etmek,
 • Müşterinin, acente ve seçtiği tur paketi ile ilgili kendisine geri bildirim yapılmasına imkân sağlamak ve bu bildirimleri müşterinin talebine göre acenteye müşteri profil bilgileriyle veya anonim olarak iletmek,
 • Tur bilgilerini giren acentelere tur bilgileri girişi, güncellemesi yapacağı ekranları sağlamak,
 • Üçüncü taraflar üzerinden sağlanan hizmetler, ürünler ile ilgili yönlendirme sayfalarında bilgilendirme yapmak.

tawaf7.com herhangi bir acenteyi veya tur paketini tavsiye etmez, onaylamaz, sunduğu hizmetlere, kalitesine kefil olmaz. Acente ile anlaşmak ve nihai kayıt (satın alma) kararı müşterimizin tasarrufundadır. 

Tur bilgilerindeki tipografi hatalarından, herhangi bir bilgiyi, özellikle fiyat, kur dönüşümü, indirim oranı, kampanya geçerlilik süresi ve benzeri bilgileri kullanıcıya yansıtan yazılımlardaki geçici hatalardan, değişikliklerden tawaf7.com sorumlu tutulamaz. 

B. Müşteri uhdesinde olan sorumluluklar:

 • Müşteri tarafından sitede oluşturulan bilgilendirilme veya ön kayıt talebinde site tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak sağlamak,
 • tawaf7.com müşteri danışmanı ve acente ile olan iletişimde sürecin gerektirdiği bilgiyi beklenen süre içerisinde ve doğru olarak sağlamak.

C. Acente uhdesinde olan sorumluluklar:

 • Tahsis edilen kullanıcı ekranlarını yetkilendirdiği personeli aracılığıyla kullanarak, sistemin işlerliğine zarar vermeden tur bilgileri girişlerini yapmak ve tur bilgilerinin güncelliğini, doğruluğunu sağlamak,
 • Yayınladığı tur paketlerinin içerik ve görsellerinin yasalara aykırı olmamasını, başka bir gerçek veya tüzel kişiliğin herhangi bir hakkını ihlal etmemesini sağlamak,
 • Belirlenen hizmet süreleri içerisinde bilgilendirme ve ön kayıt için müşteriye dönüş yapmak,
 • Tur paketi içeriğinde taahhüt edilen hizmetleri sağlamak,
 • tawaf7.com tarafından ölçme ve değerlendirme için talep edilen müşteri kayıt statüsüne ilişkin bilgilendirmeleri yapmak.

D. Üçüncü taraflar uhdesinde olan sorumluluklar:

Acenteler dışında, tawaf7.com üzerinde yer verilen veya yönlendirilen tawaf7.com partner web siteleri ve kurumların kendi sayfalarında belirttikleri kullanım koşulları veya kullanıcı sözleşmeleri geçerlidir. 

4. Kullanım Şartları

Sitede acentelere ve tur paketlerine ilişkin yer alan bilgiler dışındaki içerik ve bu içeriği sağlamak için kullanılan yazılım ve altyapı tawaf7.com’un özel mülküdür.  tawaf7.com site içeriğini ve sunduğu hizmeti, uygun kanallarla kullanıcılarını bilgilendirmek kaydıyla, istediği zaman geçici bir süre durdurma veya sonlandırma hakkında sahiptir.

Yazılı olarak önceden vereceğimiz bir izin olmaksızın,  tawaf7.com’dan elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım, ürün veya hizmeti dağıtmama, çoğaltmama, yayınlamama, türevlerini oluşturmama, satmama hususlarını kabul etmektesiniz.

Sitede bulunan sabit içerik ve yazılar kaynak belirtilmeden ve izin alınmadan alıntılanamaz. Rehber veya makale tarzı yazılarda ayrıca kaynak belirtilmedikçe bilgilerin doğruluğundan ilgili yazarlar şahsen sorumludur. 

tawaf7.com'u sadece iyi niyetli ve yasal sorgulama yapmak için kullanabilirsiniz ve bu nedenle herhangi bir spekülatif, yanlış veya sahte talep üretecek sorgulamalarda bulunmamayı, siteyi veya içeriğini ya da bilgilerini herhangi bir yetki dışı bir ticari amaçla ya da yasa dışı, kanunlara aykırı veya Kullanım Koşulları’nda yasaklanan bir amaç için kullanmamayı kabul etmektesiniz.

Site üzerindeki herhangi bir form veya ekran üzerinden bize sağladığınız kişisel ve iletişim bilgileri de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin, belgelerin tamamen doğru olduğunu da taahhüt etmektesiniz.  Bir kişi veya kuruluşu taklit etme veya tawaf7.com çalışanlarını ve iş ortaklarını yanıltma amacıyla herhangi bir sahte kimlik takınmadan, yalnızca tamamen gerçek bir kişi olarak sitedeki hizmetlerden faydalanabilirsiniz. 

Ayrıca tawaf7.com'un operasyonel gereklilik durumlarında, doğrulama ve bilgilendirme amacıyla ayrı bir izne ihtiyaç duymaksızın bu bilgileri sizinle iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul etmek etmektesiniz. Diğer iletişim izinleri ile ilgili olarak lütfen Gizlilik Bildirimi’ni inceleyiniz.

Sitedeki formlar veya müşteri danışma kanalları üzerinden; yasa dışı, sahte, hile içeren veya yanlış yönlendirici, zararlı, müstehcen, uygunsuz, gayriahlaki, şiddet içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, iftira ve karalayıcı hususlar içeren, tacizkâr, ırkçı, ayrımcı, küfür ve hakaret içeren, tehditkâr, nefret uyandıran ya da bunlar gibi kabul edilemez hususlar içeren iletişimlerde bulunmayacağınızı ya da site içi formlarda ve müşteri danışma kanallarında bunların bağlantılarını sağlamayacağınızı kabul etmektesiniz.

tawaf7.com sitesine, çalışanlarına ve tawaf7.com’un itibarına zarar verebilecek veya bundan başka olumsuz etki oluşturacak herhangi bir hususu gerçekleştirmeyeceğinizi taahhüt etmektesiniz.

tawaf7.com; sağladığı içerik, hizmet ve ürünler hakkında herhangi bir sorumluluk almaksızın üçüncü taraf sitelere bağlantı verebilir, yönlendirebilir, gizlilik politikamıza riayet etmek kaydıyla ortak pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. 

Müşterilerin acenteler ile devam iletişimleri ve tur hizmetinin satın alınması sürecinde ölçme ve değerlendirme amacıyla sürece dâhil olmak dışında taraflar arasında doğacak hiçbir hukuki durum için tawaf7.com sorumlu tutulamaz. 

Kullanıcıların kullanım koşullarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde veya kendi takdirine bağlı olarak,  tawaf7.com kullanıcılara bildirimde bulunmaksızın erişimi kısıtlayabilir, varsa üyeliğini askıya alabilir. Kara listeye alınmış bu tür kullanıcılar siteyi herhangi başka bir kullanıcı aracılığıyla tekrar kullanmaya teşebbüs etmemelidir.

Teknik Şartlar

Herhangi bir amaç için, önceden açık yazılı iznimiz olmadan;

 • Web siteleri üzerinde veya ticari amaçlı bir e-posta içerisinde, sitenin ana sayfası haricinde herhangi bir sayfasına köprü (“derin bağlantı”) oluşturmamayı veya sitenin tamamını, bir bölümünü, bir sayfasını veya site içerisindeki bir malzemeyi “frame” etmemeyi,
 • Herhangi bir robot, örümcek, içerik kazıyıcı veya diğer otomatik araçlarla veya herhangi bir manuel işlem ile sitedeki herhangi bir içerik veya bilgiye erişim sağlama, bunları izleme veya kopyalama yapmamayı kabul etmektesiniz.

Ayrıca tüm bireysel ve kurumsal kullanıcılar aşağıdaki maddeleri de taahhüt etmiş kabul edilir:

 • Site altyapısına makul olmayan veya orantısız olarak büyük yük getiren veya getirebilecek herhangi bir işlem gerçekleştirmeme; siteyi herhangi bir yazılım veya donanımın işleyişine herhangi bir şekilde zarar verecek, engelleyecek, kapasitesini zorlayacak şekilde kullanmama,
 • İsim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi başkaları hakkındaki kişisel bilgileri devşirme veya herhangi bir şekilde veri toplama dâhil olmak üzere sitede kasıt olmadan bulundurulan malzeme veya bilgileri elde etmeye çalışmama;
 • Kendi sunucularında aldığı dâhili güvenlik tedbirleri dışında; tawaf7.com, siteyi kötü amaçlı saldırganlara karşı korumak için sitesindeki sayfalarda üçüncü taraf teknolojilerden (ör. CAPTCHA, Google reCAPTCHA) yararlanabilir.  Alınan tüm tedbirlere rağmen sunucularına yöneltilecek her türlü siber saldırılar sebebiyle oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan tawaf7.com sorumlu tutulamaz. 

5. Gizlilik 

Türkiye Cumhuriyeti’nde KVKK (Kişisel Verilerin Korunma Kanunu), Avrupa Birliği’nde GDPR (General Data Protection Regulation) gibi birçok yasal düzenlemeye uyum sağlamanın ötesinde, tawaf7.com olarak müşterilerimizin gizlilik ile ilgili beklentilerine son derece saygı duyuyoruz.  Lütfen daha fazla bilgi için Gizlilik Bildirimi bölümüne göz atınız.

6. İşbirlikleri

tawaf7.com’un site üzerinde başka markalar aracılığıyla yer verdiği yan hizmetlerin tamamında kurumların kendi sayfalarında belirttikleri kullanım koşulları veya kullanıcı sözleşmeleri geçerli olmakla birlikte, site üzerindeki yönlendirici bölümler ve yazılar dolayısıyla aşağıdaki maddeler de tawaf7.com Kullanım Koşulları kapsamındadır. 

Müşterilerimizden gelen değerlendirmeler ve sektördeki gelişmeler göz önünde bulundurularak, tawaf7.com işbirliği içerisinde olduğu firmaları değiştirebilir, yeni işbirlikleri kurabilir veya işbirliği kurmaktan vazgeçebilir. tawaf7.com’un bu hizmetlerin devamlılığına dair bir taahhüdü bulunmamaktadır.

Ayak Sağlığı

Özellikle İnanç Turizmi başlığında müşterilerimizin sağlığını önceleyen bir girişim olarak, müşterilerimizin bedenen en iyi seyahat ve ziyaret deneyimini yaşayabilmesi için, sorumluluk tamamen sağlayıcı firmada bulunmak kaydıyla ürün listeleme, yerleştirme ve yönlendirme yapmakla birlikte, tawaf7.com bu hususta herhangi bir maddi veya manevi sorumluluk üstlenmemektedir.

Sitede yer alan ayak sağlığı ve ortopedisine dair bilgilendirici yazılar, bilimsel araştırmalara ve tıbbi tetkiklere dayanmamaktadır. Daha detaylı bilgi almak üzere konunun uzmanlarına başvurabilirsiniz: 

 • Sağlık kurumlarının ortopedi birimleri
 • Podiatri (ayak sağlığı) merkezleri
 • Ortopedi uzmanı hekimler
 • Fizyoterapistler

Umre Malzemeleri 

Umre yolcularının ziyaretlerinin en rahat şekilde geçmesi için seyahatleri öncesinde temin etmesi gereken eşyaları bütçelerine uygun bir şekilde temin etmelerini hedefleyerek, sorumluluk tamamen satıcı firmalarda bulunmak kaydıyla ürün listeleme, yerleştirme ve yönlendirme yapıyoruz. 

Acentelerin ve taşıyıcı havayollarının tur paketi dâhilinde hediye ettiği malzemelere tur ayrıntılarında yer veren özgün tur sunumu altyapısıyla ve sektörün tecrübeli isimlerinin tavsiyelerine yer veren içerikleriyle tawaf7.com olarak, müşterilerimizin ziyaretleri esnasında hazırlıksız olmamalarının yanı sıra ihtiyaç olmayan malzemelerden tasarruf etmesini hedefliyoruz.

Umre ibadetinin bir parçası olmasa da umre yolculuğunun yerleşik adetlerinden biri haline gelmiş olan umre hediyelik eşyalarını müşterilerimizin bütçelerine en uygun şekilde temin etmelerine yardımcı olmak, esas gayesi en uygun tur paketini seçmenize yardımcı olmak olan tawaf7.com’un müşteri memnuniyeti ve uçtan uça müşteri deneyimi için portföyüne dâhil etmiş olduğu bir hizmettir. 

Bu ürün gruplarına site üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak yer verilse ve/veya ilgili sayfalara yönlendirme yapılsa dahi ilgili firmaların ürün ve hizmet standartları ile ilgili olarak tawaf7.com sorumluluk kabul etmemektedir. 

7. Muhtelif Hususlar

Para Birimleri

Varsayılan olarak, tur paketi fiyatları kullanıcının seçtiği para biriminde görüntülenecek olup, tur detay sayfalarında ilaveten acentenin tur paketi için yayınladığı orijinal para birimi üzerinden de gösterilecektir. Bunun dışında kullanıcının kolay karşılaştırma yapabilmesi için, ortak bir para birimi üzerinden siteyi görüntülemesi veya arama yapması durumunda dönüşüm için anlık TCMB döviz kurları ve bazı durumlarda 10’a bazı durumlarda 50’ye yuvarlama kullanılmaktadır. 

Kur dönüşümleri dinamik olup, dönüşüm sonrası oluşan anlık fiyat görüntüsü hakkında tawaf7.com herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dönüştürülen para birimiyle verilen fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. Acente tarafından yapılan kur dönüşümleri farklı olabilir.

Hilal Derecelendirmeleri

Tur paketlerinin “hilal” (yıldız) derecelendirmeleri sadece bilgilendirilmeniz ve tur paketleri arasından kolay tercihte bulunabilmeniz amacıyla sunulmaktadır. tawaf7.com derecelendirme ekibi tarafından hazırlanan hilal derecelendirmelerinde; tur paketinin seyahat ve konaklama imkânları, ziyaret yerlerine (Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi gibi) yakınlığı, rehberlik ve asistanlık hizmetleri, acentenin tur sınıflandırma kriterleri ve tur paketinin diğer tur paketleri ile ayrışan özellikleri göz önünde bulundurulur. Bu derecelendirmeler resmi makamlarca veya turizm makamlarınca yapılan dört yıldız, beş yıldız gibi puanlamalardan bağımsızdır. 

Daha yüksek bir hilal derecelendirmesi ile genellikle daha yüksek konfor ve imkânlar umulabilir olsa da, derecelendirmenin mevcut tur paketi alternatifleri, mahalli koşullar ve uygulamalar ya da diğer koşullardan dolayı büyük ölçüde değişebileceğini hatırda tutmalısınız. 

Belirli bir ülke veya şehirdeki bir hilal derecelendirmesinin şartlar sebebiyle başka bir ülke ya da şehirdeki aynı hilal derecelendirmesiyle benzer olmaması mümkündür. Hilal derecelendirmeleri bir tur paketinin seyahat, konaklama ve rehberlik süreçlerinde olabilecek tüm hizmetler ve olanakları mutlaka yansıtmayabilir ve belirli bir hilal derecelendirmesi dâhilinde her tur paketinde ya da konaklama tesisinde bazı özellikler ya da imkânlar mevcut olmayabilir. Sizin için özellikle önemli olan bazı özellikler varsa, lütfen acente ile iletişim kurduğunuzda bu özelliklerin pakete dâhil olup olmadığını öğrenin.

Geri Bildirimler

tawaf7.com müşteri memnuniyetini ve kusursuz bir müşteri deneyimini temin etmek, acentelerin kendi süreçlerini iyileştirmelerini ve ticari kapasitelerini verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla; sitede ve diğer müşteri danışma kanallarında müşterilerimizin tur deneyimleri ile ilgili değerlendirme ve yorumlarını iletmelerine imkân tanımaktadır. 

Bunun dışında tawaf7.com sürecin acenteye aktarılmasından sonra ve tur hizmetinin icrasından sonrası da dâhil olmak üzere e-posta yoluyla müşterilerine ölçme ve değerlendirme anketleri göndermektedir.  Sitedeki bilgilendirme ve/veya ön kayıt işleminizin ardından; bir ya da daha çok defa hatırlatma olarak tekrar gönderilecek olan değerlendirme anketine dair e-posta almayı kabul etmektesiniz. Formu doldurma isteğe bağlı olmakla birlikte operasyonel iletişim kapsamındadır, pazarlama iletişimi kapsamında değildir. 

Doldurulan değerlendirme formları ve tur hizmetine dair görüşleriniz, bugünkü politikamız gereği sadece acente ile paylaşılacak olsa da, ileride diğer müşterileri bilgilendirmek amacıyla ilgili acentenin sitemizdeki sayfasına aktarılabilir veya istatistiki amaçlarla anonimleştirilebilir. 

Bir değerlendirme göndererek, tawaf7.com’a isminiz de dâhil olmak üzere tüm gönderilen içerik için tam, sürekli, ücretsiz, devredilebilir ve geri dönülmez tasarruf hakkı vermektesiniz. tawaf7.com, kendi takdiri doğrultusunda, tercüme etme, tashih maksadıyla düzenleme, uyarlama, reddetme veya değerlendirmeleri kaldırma hakkını saklı tutar. Paylaşılan tüm değerlendirmeler ayrıca, usul ve içerik bakımından yukarıda site geneli için bahsedilen kullanım koşullarına tabidir.  

8. Fikri Mülkiyet Hakları

tawaf7.com, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli bir  markadır.  tawaf7.com sitenin telif hakkının sahibidir. Sitenin tüm içeriği telif hakkı yasası ile korunmaktadır.  İzni olmaksızın tawaf7.com’un fikri mülkiyetini kullanamazsınız.  Sitedeki bilgileri kendi kişisel kullanım amaçlarınız doğrultusunda kullanabilirsiniz.  

tawaf7.com, site kullanıcısı müşteriler veya acenteler gibi üçüncü şahıslar tarafından yapılan herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ihlalinde herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Sitede herhangi bir üçüncü tarafa ait herhangi bir ticari isim veya marka, hizmet markası, logo veya amblem gibi her türlü mülkiyet işaretinin kullanımı veya bu üçüncü taraflar aracılığıyla belirli ürün veya hizmetlerin sunuluyor olması, tawaf7.com’un böyle bir üçüncü tarafı onayladığı veya sponsorluk verdiği ya da böylesi bir üçüncü taraf aracılığıyla bilgi, ürün veya hizmet sunulmasına iştirak ediyor olduğu şeklinde değerlendirilmemelidir.

Başka kimseler ya da kurumlar tarafından işletilen diğer sitelere verilen bağlantıyı kullanarak siteyi terk ettiğinizi ve devamında kendi sorumluluğunuz altında işlemler gerçekleştirdiğinizi onaylamış olursunuz.

9. Geçerlilik ve İhtilaflar

Bu Kullanım Koşulları, tawaf7.com web ve mobil sitesi veya müşteri danışman kanalları kullanılmaya devam edildiği ve kullanıcılara tawaf7.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

tawaf7.com Kullanım Koşulları’nın tamamını ya da bir bölümünü uygun gördüğü şekilde ve tek taraflı olarak tadil etme, feshetme veya askıya alma hakkını saklı tutar. 

Bu Kullanım Koşulları metni, içeriğinde atıf yapılan ve kural ve koşul içeren diğer tüm site içi metinlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. 

tawaf7.com direkt olarak bir ürün veya hizmetin sağlayıcısı olmamakla beraber, Kullanım Koşulları’nın yorumlanması ve uygulanması sırasında doğabilecek her türlü uyuşmazlığın öncelikle müşteri kanalları üzerinden tawaf7.com yetkilileriyle karşılıklı ve açık bir iletişim ile halledilmeye çalışılması esastır. Karşılıklı çabalara rağmen çözülemeyen uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.