2019 yılı umre İstatistikleri

Suudi Arabistan Krallığı Umre İstatistikleri

Suudi Arabistan Krallığı İstatistik Kurumu’nun 2019 (Hicri 1440) yılına ait umre istatistiklerine göre 2019 yılında 19.158.031 kişi umreye gitti. Önceki yıla göre umreci artışı %4,63 olarak gerçekleşti. Suudi Arabistan dışından umreye gelenlerin sayısı önceki yıla göre %10,23 artarak 7.457.663 oldu. Suudi Arabistan içinden umreye gelenlerin sayısı ise önceki yıla göre %1,34 artarak 11.700.368 oldu. Yurtdışından umreye gelenlerin toplam içerisindeki payı %39 olarak gerçekleşti. 

Suudi Arabistan İçinden Umreye Gelenler

Yurtiçinden gelen 11.700.368 umrecinin %45,40’ı Suudi Arabistan vatandaşıydı. Umreciler içerisinde en yüksek paya sahip yaş grubu %24,52 ile 30-39 yaş grubu oldu. En çok umre ziyareti %58,10 ile Ramazan ayında yapıldı. Umrecilerin %64,62’si erkek, %35,38’i ise kadındı.

Suudi Arabistan Dışından Umreye Gelenler

Yurtdışından gelen 7.457.663 umrecinin %88,65’i havayolu, %9,54’ü karayolu, %1,82’si ise deniz yolu ile umreye geldi. Bunların %51,72’si kadın, %48,28’i ise erkekti.

-Yurtdışından gelen umrecilerin ziyaret tarihleri:

Tarih Payı (%)
Recep Ayı 13,28%
Şaban Ayı 13,86%
Ramazan Ayı 15,50%
Diğer Aylar 57,35%
Toplam 100,00% 

-Yurtdışından gelen umrecilerin kalış süreleri:

Kalış süresi Payı (%)
Bir hafta 11,35%
İki hafta 48,01%
Üç hafta 22,05%
4 hafta ve üstü 18,59%
Toplam 100,00%

-Yurtdışından gelen umrecilerin yaşları:

Yaş grubu Payı (%)
0-9 4,86%
43739 5,65%
20-29 10,65%
30-39 15,64%
40-49 17,93%
50-59 21,08%
60+ 24,19%
Toplam 100,00%

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre İstatistikleri

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2019 yılında Diyanet kanalı ile Türkiye'den 50.455 kişi umreye gitti. Bunların 31.341'i (%62,12) kadın, 19.114'ü (%37,88) erkek vatandaşlardı. Umreye gidenlerin yaş dağılımı aşağıdaki gibi oldu.

Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
-20 2.737 1.427 1.310
21-25 1.872 713 1.159
26-30 1.457 514 943
31-35 1.695 764 931
36-40 2.506 1.105 1.401
41-45 3.134 1.257 1.877
46-50 4.092 1.499 2.593
51-55 5.326 1.783 3.543
56-60 6.384 1.974 4.410
61+ 21.252 8.078 13.174
Toplam 50.455 19.114 31.341