2019 Yılı Hac İstatistikleri

Suudi Arabistan Hac İstatistikleri

Suudi Arabistan Krallığı İstatistik Kurumu’na ait hac istatistiklerine göre 2019 yılı hac ibadetine yaklaşık 2,5 milyon kişi iştirak etti (yaklaşık 1,4 milyon erkek ve 1,1 milyon kadın). Bunların yaklaşık 635 bini Suudi Arabistan içinden, yaklaşık 1 milyon 855 bini ise Suudi Arabistan dışından geldi. 

2019 yılında yurtdışından hacca gelenlerin %94’ü havayolu, %5’i karayolu, %1’i ise deniz yolu ile hacca geldi.

Yurtdışından gelen hacıların dağılımı ve değişimi:

Ülkeler                 Sayı                Pay (%)     Değişim (%)  
GCC (Körfez İşbirliği Konseyi) Arap Ülkeleri
31.884  
1,7%  
-6,6%  
Diğer Arap Ülkeleri 414.750   22,4%   4,9%  
Asya Ülkeleri (Arap Ülkeleri Hariç)
1.126.633  
 60,7%  
7,3%  
Afrika Ülkeleri (Arap Ülkeleri Hariç)
187.814  
10,1%  
13,1%  
Avrupa Ülkeleri 67.054   3,6%   -24,3%  
Kuzey ve Güney Amerika ile Avustralya
26.892  
1,5%  
7,6%  
Toplam 1.855.027   100%   5,5%  

Son 10 yıla ait hacı sayısı istatistikleri aşağıdaki gibidir:

Yıl (Hicri)         Toplam           Yurtdışı              Yurtiçi  
2010 (H 1431) 2.789.399 1.799.601 989.798
2011 (H 1432) 2.927.717 1.828.195 1.099.522
2012 (H 1433) 3.161.573 1.752.932 1.408.641
2013 (H 1434) 1.980.249 1.379.531 600.718
2014 (H 1435) 2.085.238 1.389.053 696.185
2015 (H 1436) 1.952.817 1.384.941 567.876
2016 (H 1437) 1.862. 909 1.325.372 537.537
2017 (H 1438) 2.352.122 1.752.014 600.108
2018 (H 1439) 2.371.675 1.758.722 612.953
2019 (H 1440) 2.489.406 1.855.027 634.379

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İstatistikleri

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2019 yılında Türkiye'den 77.772 kişi hacca gitti. Bunların %52'si kadın (40.799), %48'i erkek (36.973) vatandaşlardı. Hacca gidenlerin yarıdan fazlasını 60 yaş üstü vatandaşlar oluştururken yaş dağılımı aşağıdaki gibi oldu:

Yaş grubu       Toplam         Erkek         Kadın
-20 221 103 118
 21-25 129 63 66
 26-30 549 311 238
 31-35 1.386 762 624
 36-40 2.876 1638 1.238
 41-45 4.371 2.350 2.021
 46-50 6.221 3.121 3.100
 51-55 8.887 3.847 5.040
 56-60 13.481 5.968 7.513
 61+ 39.651 18.810 20.841
Toplam 77.772 36.973 40.799