Hac ibadeti ile ilgili temel bilgiler

Hac neden önemlidir?

Hac İslam Dini’nin temel esaslarından ve farzlarındandır. Hem mali hem de bedeni bir ibadettir. Maddi durumu ve sağlık durumu müsait olan ve güvenli bir yol bulabilen her müslümanın ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır. Alimler, haccın ömürde bir defa farz olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Birden fazlası nafile yerine geçer.

Hac ne anlama gelir?

Sözlük anlamı olarak Hac mutlak kasıt anlamındadır ve yüceltilene yönelmek, ona ulaşmayı çok istemek, onu ziyaret etmektir. Terim anlamı olarak ise belirli fiileri yerine getirmek için, belirli bir zamanda, belirli bir yeri (Kabe ve Arafat) ziyaret etmeye azmetmek demektir. Belirli zaman Hac aylarıdır. Hac ayları Şevval, Zilkade ve Zilhicce’dir. Şevval ve Zilkade aylarında da hac için ihrama girilebilir. Hac ibadeti ise Zilhicce ayında (esas olarak ilk 10 günü içerisinde) yerine getirilir.

Hac ne zaman farz olmuştur?

Mekke’nin fethi hicri 8. yılda gerçekleşmiştir. Hicri 9. yılda, hac henüz farz olmadan önce, Peygamber (a.s.) Hz. Ebubekir (r.a.) başkanlığında bir grubu hacca göndermiştir. Haccın hangi yıl farz kılındığı konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte genel kabule göre hicri 9. yılın sonlarında Al-i İmran Suresi’nin 97. Ayeti (“…Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…”) ile farz kılınmıştır. Ayet hac vaktinin sona erdiği bir zamanda indiği için Peygamber (a.s.) o sene hac yapamamıştır.

Peygamberimiz (a.s.) Hac yapmış mıdır?

Peygamber (a.s.)'in ömrü sadece bir defa, hicri 10. yılda hac yapmaya vefa etmiş, bu hac O’nun (a.s.) ömrünün son senesine geldiği için Veda Haccı olarak anılır olmuştur. Kurban Bayramı günü Resulullah (a.s.) şeytan taşlarken “Hac ibadetinizi benden öğrenin! Bilemiyorum, belki bu haccımdan sonra bir daha hac yapamam.” buyurmuş ve yüz bin kadar müslümanla birlikte hac yapmıştır. Böylece haccın nasıl yapılacağını Peygamber (a.s.) uygulamalı olarak müslümanlara göstermiştir.

Peygamberimiz (a.s.) nasıl Hac yapmıştır?

Peygamber (a.s.)’in hicri 10. yıldaki haccı (Veda Haccı) aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

25 Zilkade Cumartesi günü yanındakilerle birlikte hac için Medine’den Mekke’ye hareket etti.

5 Zilhicce Pazartesi günü 9 günlük yolculuktan sonra Mekke’ye ulaştı. Kabe’ye gidip tavaf ve sa’y yaparak umresini tamamladı.

8 Zilhicce Perşembe günü (terviye günü) Mina’ya hareket etti ve gece orada kaldı.

9 Zilhicce Cuma günü Arafat’a gitti. Orada hutbe verdi ve vakfe yaptı. Akşam Müzdelife’ye hareket etti ve orada geceledi.

10 Zilhicce Cumartesi (Kurban Bayramı) günü sabah Müzdelife’den çıkarak Mina’ya gitti. Mina’da Akabe cemresine (büyük şeytan) 7 taş attı. (Şeytan taşlarken “Hac ibadetinizi benden öğrenin! Bilemiyorum, belki bu haccımdan sonra bir daha hac yapamam.” buyurmuştur.) Sonra kurbanını kesti ve tıraş oldu. İfada (farz) tavaf için Kabe’ye gitti, sonra Mina’ya döndü ve orada geceledi.

11 Zilhicce Pazar günü öğleden sonra küçük, orta ve büyük şeytanı taşladı. Sonra Mina’da geceledi.

12 Zilhicce Pazartesi günü öğleden sonra küçük, orta ve büyük şeytanı taşladı. Sonra Mina’da geceledi.

13 Zilhicce Salı günü öğleden sonra küçük, orta ve büyük şeytanı taşladı. Sonra Mina’dan ayrıldı.

14 Zilhicce Çarşamba günü sabahı veda tavafı yaptı ve Mekke’den ayrıldı.

22 Zilhicce Perşembe günü 8 günlük yolculuktan sonra Medine’ye vardı.

Peygamberimiz (a.s.) Umre yapmış mıdır?

Peygamber (a.s.) dört defa umre yapmıştır. Birinci umresini hicri 6. yılda Hudeybiye’den dönerken, ikincisini hicri 7. yılda kaza umresi olarak, üçüncüsünü hicri 8. yılda Mekke’nin fethinde yapmıştır. Dördüncü umresini ise hicri 10. yıldaki Veda Haccı sırasında yapmıştır.